เยอร์ซี่ ดูเด็ค แหย่ อันเดร เชฟเชนโก้ Saveเบิ้ลได้งัย