โจน ลาปอร์ต้า สนใจเซ็นต์สัญญา หาก 2 เจา ฟอร์มเยี่ยม